DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Flerfaglighedsplan, der leder frem til SRP1.g Intro til flerfaglighed på VG (FF og andet)
Slides fra præsentationen
SK1: Skrivekursus 1 ”kreativ skrivning”

Informationssøgning 1
VG Kosmos
VT1: Videnskabsteori 1
Begrebspar
VGLog: Hvad er det?
FF1 = DHO (Dansk-Historie-Opgaven)
Styredokument for FF1
DHO og Skrivekompendiet
2.g SK2: Skrivekursus 2 ”journalistisk skrivning”

FF2: ”Miniprojektbeskrivelse”
Styredokument for FF2 (2 elevtimer)
Informationssøgning 2
VT2: Videnskabsteori 2
FF3: SRO (Studieretningsopgaven) + Forsvar
Styredokument for FF3
Vejledning
Om talepapir (pdf)
VT3: Videnskabsteori 3
3.g FF4: Valg af fag og projektbeskrivelse
Instruks for SRP-dagen
SK3: Skrivekursus 3 ”faglig formidling”

Informationssøgning 3
VT4: Videnskabsteori 4
FF5: SRP (Studieretningsprojektet) + Forsvar
Tidsplan for SRP
Råd og vejledning til SRP-eksamen
VT5: Videnskabsteori 5
Begrebsparrene i praksis


Oversigten i pdf