DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

VG Kosmos: FF Komet

FF – De flerfaglige forløb

Som en del af undervisningen i gymnasiet skal du arbejde flerfagligt, og i 3.g skal du som afslutning på denne proces aflevere et studieretningsprojekt (SRP). Her skal du som hovedregel vælge et af dine studieretningsfag og et valgfrit andet fag, som både kan være på A, B eller C-niveau. I studieretningsprojektet skal du fordybe dig i et selvvalgt emne med udgangspunkt i en faglig problemstilling i to fag. Derfor skal du lære at arbejde flerfagligt. Det kommer du til at lære gennem 4 flerfaglige forløb (FF) fordelt over 1.g til 3.g. I de 4 forløb vil to eller flere af dine lærere samarbejde om samme emne/tema/problem og lære dig, hvad deres fag undersøger, hvordan deres fag arbejder, og hvilken viden de opnår gennem deres arbejde. Den måde, fagene arbejder med emnet på, afhænger blandt andet af, hvilke metoder og teorier faget gør brug af. Det, fagene interesserer sig for, de metoder, de gør brug af, og i sidste ende den viden, de får svar på, er forskellige. Gennem de flerfaglige forløb får du de kompetencer, du skal bruge i dit studieretningsprojekt (SRP). Det er vigtigt for dig at lære, når du i 3.g selv skal tage stilling til, hvilket emne du vil skrive om i SRP, samt hvilke fag og hvilke metoder du vil bruge til at undersøge dit emne.

Du skal desuden igennem de næste tre år lære at forstå og anvende en række videnskabsteoretiske begreber, der knytter sig til at arbejde flerfagligt. Dem bliver du præsenteret for i bogen Vidensmønstre, som er din grundbog i de flerfaglige forløb. Begreberne vil du arbejde med i de flerfaglige forløb og i en række videnskabsteoretiske forelæsninger (VT) og workshops, og du skal i forbindelse med hvert flerfagligt forløb skriftligt gøre dig basale videnskabsteoretiske overvejelser i VGLog. VGLog er dit videnskabsteoretiske og flerfaglige arkiv og samtidig den samlede oversigt over alle dine flerfaglige forløb, som du skal bruge til studentereksamen i 3.g. Du har selv ansvaret for løbende at udfylde den, men din lærer vil selvfølgelig hjælpe dig.

De flerfaglige forløb er fordelt med et i 1.g, to i 2.g og et i 3.g. Hvert år er der en større skriftlig opgave.

01/10/20/PG

1.g
FF1
DHO
  2.g
FF2
Mini-projekt
FF3
SRO
  3.g
FF4
Proj.beskr.
FF5
SRP