DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Styredokument FF2 – Mini-projektbeskrivelse

Omfang

Minimum 3 moduler pr. fag (grupperne skal have tid til at udfylde miniprojektbeskrivelsen)

Periode

Efterår.

Ansvarlige lærere

Udvalgte af klassens lærere. Som udgangspunkt friholdes fagene Dansk og Historie. Studieretningsfag som deltager i SRP friholdes også i det omfang det er muligt. Teamet lægger i efteråret 2.g en plan for, hvorledes alle de faglige mål for SRP opfyldes for den enkelte klasse i 2.g.

Elevtimer

2 elevtimer pr. fag. Evalueringen af projektbeskrivelserne sker i modulerne.

Område/Emne

Bestemmes af de to faglærere.

Overordnede formål/præsentation af FF2

- Udarbejdelse af projektbeskrivelse i to fag i grupper på max 4.
- Evaluering af projektbeskrivelsen. Lærerne evaluerer grupperne.
- Øve sig i, at gøre sig metodiske og basalvidenskabsteoretiske overvejelser knyttet til de to fag. Begrebspar relevante for de to fag inddrages.

Kompetencemål (herunder basal videnskabsteori)

Øvelse i udarbejdelse af projektbeskrivelse, som eleverne også skal i forbindelse med SRP.

Læreplanens faglige mål

Eleverne skal kunne:
- afgrænse, formulere og begrunde en projektbeskrivelse/problemformulering
- demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag
- udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
- gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser (hvilke begrebspar fra Vidensmønstre) kan vi anvende i denne opgave

Produktkrav

Eleverne udfylder projektbeskrivelsen i VGlog i grupper på max 4 i to fag og et område.

VGLOG - gruppens projektbeskrivelse

- Hvad vil vi undersøge i fagene?
- Hvorfor vil vi undersøge dette?
- Hvilken empiri, data, type af materiale vil vi anvende – primær tekster/kilder (indsæt materialeliste)?
- Hvordan vil vi undersøge dette? (fagenes metoder og teorier og hvilke begrebspar vil være oplagte at bruge i opgaven).
- Vurdér, hvilke styrker og svagheder der er ved jeres undersøgelse og jeres metoder (inddrag videnskabsteoretiske overvejelser og begreber fra Vidensmønstre).


Seneste opdateret: FF2/31.08.2020/2. version/PG