DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

TIDSPLAN FOR EKSAMEN I AT 3G forår 2019
ATU = AT udvalg, TK= Teamkoordinatorer og FK= Fagkoordinatorer

 

Periode 1: Opstartsfase: 21.januar – 25.januar

 

TIDSPUNKT

OPGAVE

ANSVARLIGE

Mandag
den 21. jan. 2019

Orientering af 3g eleverne vedr. AT-eksamen

i Auditoriet i 3. modul. Se Lectio. AT-pjece udleveres.

Du

Onsdag den 23. jan. 5.modul

Møde med ATU vedr. AT-opgaven 2018

ATU, Du,PG

Fredag den 25.jan
kl.15.00-15.30

Møde med ATU,FK’er og 3g-TKL’er

ATU, FK
& PG/Du

     

Periode 2: Afklaringsfase: mandag 28.januar - tirsdag 5.februar

 

Mandag den 28. jan. kl. 8.00

Alle lærere får adgang til opgave. Fagkoordinatorer sammensætter en gruppe, som gennemser opgave og ressourcerum for en drøftelse af fagets muligheder.

FK og faglærere

Mandag den 28. jan
 kl. 13.30-15.00
(4.modul)

Offentliggørelse af ressourcerum fra Ministeriet.
Vejledning, gennemgang af AT-pjece og information vedr. AT-eksamensplan, ressourcerum, vejledningsetik, synopsismodel mv.

TKL

Onsdag den 30.jan.
kl. 15.10 – 15.50

Fagene orienterer eleverne om fagenes muligheder med ressourcerummet – 2 runder af 20. min. (1. 15.10-15.30, 2. 15.30-15.50)

FK

Tirsdag den 5. feb. Kl.8.00

Sidste frist for valg af to fag og sag i Lectio

Elever

     

Periode 3: Vejledningsfase onsdag den 6.februar - mandag den 18.marts

6. feb. – 19. marts

Forberedelse til 1.vejledningsmøde

Elever

Tirsdag den 19. feb.

Vejledning 1, Skemalagt møde med begge vejledere
(15 min.)  i studiesalen

Du

Onsdag
den 20. feb.-
fredag den 8.mar.

Vejledning 2. Vejledningstider lægges ud på Lectio af vejledere. Mindst to tider pr. vejleder.

Vejledere

Mandag den 11. mar.kl.12.00

Aflevering af synopsiskladde

Elever

Mandag
den 18. marts

Vejledning 3, Skemalagt møde med begge vejledere
 (15 min.) i studiesalen

Du

     

Periode 4: Skrivefase: Tirsdag den 20. marts – mandag den 1. april

Terminsprøveuge:
25. mar.–29. mar.

Synopsisskrivedage i forbindelse med terminsprøverne -    1-2 skrivedage

Elever

Manddag
den 1. april
senest kl. 23.59

Sidste frist for aflevering digital af AT- synopsis
på VGintra/AT min side

Elever

     

Periode 6: Eksamensforberedelse: Tirsdag den 2.april - eksamensdato?

uge 18

Eksamensvejledning vedr. selve AT-eksamen

Jeres 2 vejledere

29. april – 3. maj

i løbet af ugen

4.maj. – eksamensdato?

Med din synopsis som udgangspunkt gennemtænkes din sag på ny, og du udarbejder et talepapir og forbereder dit eksamensoplæg.

Elever