DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

AT – eksamensopgave 2019. Uddybet tidsplan

Valg af fag:

Eksaminanden vælger en sag og en fagkombination med to fag, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau.
Eleven kan kun vælge blandt de fag, eleven har haft, og hvert fag skal indgå på det højeste niveau, eleven har haft faget på.

AT-eksamen tæller som et B fag, dvs. at karakteren vægtes med 1 1/2. Alle elever skal op til AT-eksamen! 

Forløbet op til eksamen er opdelt i flere perioder:

PERIODE 1, OPSTARTSFASE: 21.januar – 25.januar

Mandag den 21. januar: Hans Erik Duckert (Du) orienterer alle 3g klasser om rammerne for AT – eksamensopgave 2019 i Auditoriet. Se tidsplan i Lectio.

Onsdag den 23. januar til fredag den 25. januar: AT - udvalg og lærere orienterer sig i AT opgaven.

 

PERIODE 2, AFKLARINGSFASE: 28. januar – 5. februar

Mandag den 28. januar: Kl. 13.30 – 15.00 (4.modul): Den af Ministeriet stillede AT–eksamensopgave offentliggøres af klassens teamkoordinator. Her afsløres årets AT – emne. Alle elever skal være til stede, da det er en eksamensopgave! Ved sygdom skal kontoret kontaktes.

Teamkoordinator udleverer selve opgaven i print. Her kan I i ro og mag drøfte opgaven med teamkoordinator og stille spørgsmål. Opgaven er digitalt tilgængelig på VGIntra/AT.

28. januar – 5. februar: I denne periode skal I læse opgaven grundigt igennem og finde ud af hvilke to fag, I vil bruge i opgaven (eventuelle bindinger på fag/fakulteter vil fremgå af opgaven). I skal vælge to fag (som I har haft/eller har), hvor det ene fag skal være på mindst B-niveau. Det er vigtigt, at I ud fra opgavens overordnede emne finder en ”sag”, hvor I kan kombinere to fag.

Onsdag den 30. januar Kl. 15.10 – 15.50: I dette modul får I mulighed for at blive orienteret i to forskellige fag, som vil give jer nogle bud på, hvordan I kan bruge faget i den stillede AT – opgave. Det er vigtigt, at I kommer til disse to orienteringer. I kan altid spørge jeres faglærere til råds, hvis der er andre fag, I vil orientere jer i.

Mellem 28. januar og 5. februar: I dette tidsrum skal I beslutte hvilke fag og emne/sag, I vil skrive AT-synopsis i. I Lectio skal I senest tirsdag den 6.februar indskrive fagene og sagen. Det er meget vigtigt, at I overholder tidsfristen, da vi skal fordele vejledere ud fra jeres valg af fag. Ligesom i SRP kan I IKKE være sikre på, at I får jeres ”egen” faglærer som vejleder, da nogle fag har mange AT-eksamener.

Tirsdag den 5. februar kl. 8.00: Sidste frist for valg af to fag og sag/emne i Lectio.

PERIODE 3, VEJLEDNINGSFASE: Onsdag den 6. februar – fredag den 8. marts

I skal i denne periode finde materiale om den sag/emne og de fag, I har valgt at skrive AT-synopsis i. Senest fredag den 8. februar vil I få tildelt vejledere. Vejlederne kan ses på VGintra. Det er vigtigt, at I har orienteret jer i bøger og andet materiale inden den første vejledning, så I kommer velforberedt til den første vejledning.

Tirsdag den 19. februar har I første fælles vejledning med jeres to vejledere i Studiesalen. Vejledningen er skemalagt til 15 min. Studiebibliotikar Anna Zickert vil være til stede, så I kan stille spørgsmål vedr. indsamling af materiale.

Onsdag den 20. februar – fredag den 8. marts vil I få mindst to vejledninger pr. vejleder. Der kan evt. aftales at placere en vejledning i uge 11 (11.marts-15.marts).

Vejledningen lægges ind i skema i Lectio (primært i 5.modul) af dine vejledere. Fremmøde er obligatorisk. Kan I undtagelsesvis ikke møde, meddeles det til jeres vejleder i god tid inden mødetidspunktet. Husk altid at møde forberedt til vejledningerne. Medbring materiale og opstil problemstillinger til jeres ”sag”.

Mandag den 11. marts senest kl. 12.00 skal I oploade en digital AT-synopsis kladde på VGintra/AT min side.

 

PERIODE 4, SKRIVEFASE: mandag den 18. marts – mandag den 1. april

Mandag den 25. marts – fredag den 29. marts har I én eller to skrivedage i terminsprøveugen (én dag hvis du har 3 A-fag).

Mandag den 1. april kl.23.59
Den færdige AT-synopsis oploades i to eksemplarer:
1. VGintra/AT min side       2. Lectio senst kl. 23.59

 

PERIODE 5, EKSAMENSFASEN: tirsdag den 2. april – eksamensdato?

I denne periode skal I arbejde videre med jeres AT-synopsis og de spørgsmål, som I ikke har fået afklaret i synopsen. Til eksamen skal det være tydeligt for eksaminator og censor, at I har arbejdet videre med jeres problemstillinger, efter I har afleveret jeres AT - synopsis.  I uge 17 vil jeres vejledere indkalde jer til eksamensvejledning.

 

 

På baggrund af jeres videre arbejde med synopsen udarbejder I et talepapir som forberedelse til eksamen.