DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  


Procedure for AT4 2g studietur 2017


Styredokument for AT4

Årgang - altså det år, hvor klassen startede på VG:     2012     2013     2014    2015   2016

Årgang 2016

AT4 styredokument (pdf)

TIDSPUNKT:

AT4 ligger omkring uge 11 (rejseugen).
Det er op til de involverede lærere at bestemme sagen i den grad, de ønsker samt at opstille et ressourcerum, som eleverne kan arbejde med (igen, hvis de så ønsker det). Studieturen lægger op til mange forskellige arbejdsformer, og det er op til de involverede lærere at sætte rammerne og lade eleverne udfylde dem.

 

OMFANG

18 moduler. En del er langt ind inden afrejse (4 moduler), ligesom der er lagt moduler ind efter rejsen (4 moduler), hvor de resterende så bruges på selve turen. En naturlig opdeling er 6 moduler inden, ligeligt fordelt, 10 på selve turen og så to til feedback efter forløbet.

 

FOKUS:

Talepapiret og den mundtlige formidling

 

AT-faglige mål

I AT4 skal der arbejdes med følgende AT-faglige mål fra læreplanen:

-          A. tilegne sig viden om en sag med anvendelse faglige metoder

-          B. foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

-          D. vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

 

Kompetencemål (Eleverne skal)

·         selv formulere en tværfaglig problemformulering

o   Der skal opstilles og besvares underspørgsmål.  Der er også metodeafsnit som i AT3

 

·         …mundtligt formidle fagligt stof på rejsen med udgangspunkt i et oplæg/talepapir (vigtigt!): disposition, mindmap, cue cards, stikord, etc.

Produktkrav

-          en del-synopsis

o   synopsen er forkortet i antal af underspørgsmål, ingen perspektivering og ingen spørgsmål til videre undersøgelse

-          Mundtlig formidling af fagspecifikt stof.

 

Progression - Fra AT3 til AT5

 

AT-faglige mål

Kompetencer

AT3

B.        foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

D.        vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

konstruere og opstille underspørgsmål samt besvare disse

…skrive et metodeafsnit, der forholder sig til eget metodisk arbejde og metodiske overvejelser om muligheder/begrænsninger

konkludere på problemformuleringen/sagen

AT4

A.    tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

B.    foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

D.   vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

selv formulere en tværfaglig problemformulering. Der skal opstilles og besvares underspørgsmål.  Der er også metodeafsnit som i AT3

mundtligt formidle fagligt stof på rejsen med udgangspunkt i et oplæg/talepapir (vigtigt!): disposition, mindmap, cue cards, stikord, etc.

AT5

Alle faglige mål er i spil, da der skal afleveres en fuld synopsis