DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Styredokument for AT3

Årgang - altså det år, hvor klassen startede på VG:     2012     2013     2014     2015   2016

Årgang 2016

AT-faglige mål

I AT3 skal der arbejdes med følgende AT-faglige mål fra læreplanen:

-          B. foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf*

-          D. vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

*Inden for det faglige mål B, er det vigtigt at pointere at eleverne ikke selv opstiller en problemformulering, men derimod arbejder med at konstruere underspørgsmål til en læreropstillet problemformulering.

Kompetencemål

...konstruere og opstille underspørgsmål samt besvare disse (tag udgangspunkt i hvad de har lært i AT2)

...skrive et metodeafsnit, der forholder sig til eget metodisk arbejde og metodiske overvejelser om muligheder/begrænsninger (tag udgangspunkt i hvad de har lært i AT1).

...konkludere på problemformuleringen/sagen

Produktkrav

En synopsis. Men ikke en fuldstændig synopsis, jf. nedenstående to punkter:

·         Eleverne gives en lærerformuleret, tværfaglig problemformulering og skal selv konstruere og besvare underspørgsmål skriftligt.

·         Desuden skal eleverne skrive et metodeafsnit og komme med en konklusion på problemformuleringen, altså sagen.