DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Styredokument for AT1

Årgang - altså det år, hvor klassen startede på VG:     2012     2013     2014    2015   2016
AT1 2016 styrredokument

Årgang 2016

AT1 styredokument

AT1-styredokument for årgang 2016(pdf)


TIDSPUNKT:

AT1 er planlagt mellem vinterferien og påskeferien - enkelte hold afvikles dog i uge 13-14 pga. enkelte lærere enten er på studierejse og/eller har flere hold, der skal haveAT1.
 I Engelsk bliver modulerne skemalagt i forbindelse med stamklassernes almene undervisning, mens der i de kreative fag skemalægges 3 dobbeltmoduler.

Fagkoordinatorerne fra Engelsk og de kreative fag (Billedkunst, Drama, Mediefag og Musik) finder sammen ud af et emne, som AT1 skal arbejde med. 

OMFANG

12 moduler. En naturlig opdeling er 6 moduler pr. fag.

 FOKUS:
Det
særfaglige perspektiv
. Altså de enkelte fags fokus på metode, som det er beskrevet i fagets læreplan.

 AT-faglige mål

I AT1 skal der arbejdes med følgende AT-faglige mål fra læreplanen:

A. tilegne sig viden om en sag med anvendelse faglige metoder

 Kompetencemål (Eleverne skal)

·         Introduceres til humanistisk metode
         …kende til hvordan de enkelte fag forstår nøglebegreber som metode, empiri og teori. (Meget gerne på baggrund af AT-håndbogen (e-bog), som alle elever får stillet til rådighed).

Produktkrav

-          der er intet produktkrav til AT1   -    ATU opfordrer til, at eleverne laver diverse småopgaver eller øvelser som giver praktisk erfaring med anvendelse af de tre nøglebegreber

 Progression - Fra AT0 til AT3

 

AT-faglige mål

Kompetencer

AT0

Ingen.

Eleverne er kort blevet introduceret til AT gennem et oplæg fra ATU.

En basal forståelse af at AT er et fag, som rummer flere muligheder og hvor alle hovedområder og dermed fag kan bidrage konstruktivt.

AT2

A.     tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

 

…kunne besvare fagligt/metodisk funderede underspørgsmål til et emne

…eventuelt selv konstruere underspørgsmål ved anvendelse af fagenes  metode, empiri og teori.

AT3

A.    foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

D.   vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

 

konstruere og opstille underspørgsmål samt besvare disse

…skrive et metodeafsnit, der forholder sig til eget metodisk arbejde og metodiske overvejelser om muligheder/begrænsninger

konkludere på problemformuleringen/sagen