DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Styredokument for AT1

Årgang - altså det år, hvor klassen startede på VG:     2012     2013     2014    2015   2016

Årgang 2014

AT1 styredokument

TIDSPUNKT:

Introduktion tirsdag den 4. marts: Alle 1g elever får et halvt moduls introduktion til AT generelt af JB og PG. Indlægges i skemaet.

TKL: Aftaler med klasseteamet hvilken lille sag klassen skal arbejde med i uge 11 og 12 (alle fag har jo fået tildelt ét modul hver til AT1). Hvis muligt kan emnet relateres til klassens studieretning.

TKL. Skal huske at oprette AT1´s studieplan (eleverne skriver selv ind).

 

FOKUS:

Det særfaglige perspektiv!

 

AT-faglige mål

I AT1 skal der arbejdes med følgende AT-faglige mål fra læreplanen:

-          A. tilegne sig viden om en sag med anvendelse faglige metoder (introducerende)

 

Kompetencemål

·         tilegne sig viden om de tre fakulteter og deres forskellige arbejdsformer.

·         forståelse af betydningen af de tre nøgleord; metode, empiri og teori – dettes relateres til de tre hovedområder: Humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab

·         kende til hvordan de enkelte fag forstår metode, teori og empiri. Alle elever får adgang til AT-håndbogen.

 

Produktkrav

·         I forbindelse med AT1 introduktion og i fagenes introduktion til metode, skal eleverne udfylde en AT-skabelon (vedlagt her).

·   Eleverne skal aflevere små opgaver, der er tilknyttet de forskellige fakulteter. De tre nøglebegreber skal indgå!

·   Det er op til de enkelte deltagende lærere at bestemme om opgaverne skal være skriftlige eller mundtlige.

·   Der lægges vægt på brug af forskellige arbejdsformer. Klasseteamet koordinerer med hjælp fra TKL.

 

Progression - Fra AT1 over AT2 til AT3

 

AT-faglige mål

Kompetencer

AT1

A.        tilegne sig viden om en lille sag  med anvendelse af faglige metoder fra de forskellige fag  (introducerende)

 

tilegne sig viden om de tre fakulteter og deres forskellige arbejdsformer.

… forståelse af betydningen af de tre nøgleord; metode, empiri og teori .

 

AT2

A.        tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

 

…se to fags belysning af et emne.

…kunne besvare metodisk funderede underspørgsmål til et emne og kunne selv konstruere under-spørgsmål ved anvendelse af fagenes  metode, empiri (muligt materiale) og teori.

AT3

B.        foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

D.        vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

konstruere og opstille underspørgsmål samt besvare disse

…skrive et metodeafsnit, der forholder sig til eget metodisk arbejde og metodiske overvejelser om muligheder/begrænsninger

konkludere på problemformuleringen/sagen

 

 AT – Almen sTudieforberedelse

  

Fag

Empiri

Metode

Teori